Accidents de trànsit

i responsabilitat civil

972 200 225

RECLAMACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS

La responsabilitat civil comprèn els següents apartats:

 • Es pot reclamar una indemnització on hi ha hagut imprudència per part de l’empresari originada per la falta de mesures de seguretat a la feina o per qualsevol altra causa i el treballador ha patit danys físics que poden ser reclamats a la companyia que assegura la responsabilitat civil de l’empresa.

  Quan es produeix un accident de treball per falta de mesures de seguretat, existeix un recàrrec de prestacions a càrrec de l’empresari i una responsabilitat civil patronal del mateix que es pot reclamar davant la jurisdicció penal o social. Normalment l’empresa té una assegurança de responsabilitat civil patronal.

 • Es pot reclamar una indemnització quan ha exisit una negligència mèdica dels professionals sanitaris. Si l´ha patit truqui sense cap compromís i l`informarem de forma objectiva del procediment a seguir i de la viabilitat del cas. D’especial rellevància son les reclamacions contra l’administració en relació al COVID per negligència de l’estat espanyol.

 • -Contractes d’assegurances.

  -Responsabilitat patrimonial contra l’administració pública
  -Els atacs d’animals.
  -Els danys que tenen el seu origen en un producte o servei defectuós.

Aquests són alguns dels supòsits típics, a més dels accidents de trànsit, que vostè no té l’obligació de suportar, i que, per tant, té dret a ser indemnitzat.

Sayols Advocats · Gran Via Jaume I, 18 1r - 17001 Girona Tel.: 972 200 225 sayols@sayolsadvocats.com Aviso legal Política de cookies
Danzai Software