Accidents de trànsit

i responsabilitat civil

972 200 225

Sabies que la teva companyia d’assegurances et dóna uns diners perquè puguis pagar els serveis jurídics d’un advocat independent especialitzat en accidents ? 

E

l nostre objectiu és assessorar a la persona que ha tingut un accident de circulació i obtenir la màxima indemnització possible i això ho podem aconseguir perquè som independents donat que no treballem per a cap companyia d’assegurances i la única finalitat és protegir els interessos dels nostres clients. El nostre equip també està format per un equip de pèrits metges i enginyers per fer front als mecanismes d’oposició de les companyies d’assegurances.

El perjudicat que pot ser el conductor, l’ocupant o un vianant, estigui en tot moment protegit front la infraestructura de les companyies d’assegurances i que li siguin indemnitzats els danys que ha patit degut a un accident de circulació que no ha estat de la seva responsabilitat i que ha pertorbat la seva vida, al mateix temps que tramitem de manera paral·lela els danys patits en el vehicle i pèrdues materials originades com a conseqüència de l’accident de circulació.

Assessorem en relació a les cobertures que tingui dins la pòlissa d’assegurances del vehicle.

També reclamem les assegurances de vida vinculades a la pòlissa del vehicle, en el cas que el conductor o l’ocupant perdin la vida degut a un accident de trànsit, o que tingui una incapacitat derivada d’un accident de trànsit i/o laboral i les assegurances d’accidents i d’altres que tingui relació amb la reclamació de danys de la persona.

No accepti mai una indemnització per danys i perjudicis sense haver consultat un advocat especialitzat en accidents de trànsit i responsabilitat civil.

A partir de l’1 de gener del 2016 va entrar en vigor la llei 35/2015 que és el  barem de valoració dels danys i perjudicis derivats d’accidents de trànsit.

Recomanacions

En cas d’accident sempre tingui present les següents recomanacions:

  • Ha de romandre tranquil i comprovar que totes les persones involucrades en l’accident estan en perfectes condicions.
  • Trucar al 112.
  • En el cas que hi hagi algun ferit, s’ha de cridar immediatament a la Policia o als Mossos d’Esquadra, perque aixequi un atestat.
  • Omplir la declaració amistosa de l’accident signada per les dues parts.
  • Intenti pendre les dades de tots els testimonis que hagin presenciat l’accident.
  • Durant els set dies següents a l’accident, comuniqui-ho a la seva companya d’assegurances.
  • Mai no accepti una indemnització per danys i perjudicis sense haver consultat un advocat especialitzat en accidents de trànsit i responsabilitat civil.
  • Tots els documents relatius a l’accident, tant aquells relacionats amb els danys del vehicle, com els relatius als danys personals que vosté hagi soffert (fulls d’accident, baixes, informes, documents médics, plaques, tacs, etc.) els ha de guardar. Això ens servirà de base per la futura reclamació.
  • Si vosté es el conductor del vehicle (sempre que no sigui responsable de l’accident), un ocupant del mateix, un simple vianant o un ciclista, té dret a ser indemnitzat.
  • Es pot realitzar a partir de l’alta definitiva.

Alcoholèmies i tests de drogues

sayols-alcohol001

L

a conducció sota la influència de begudes alcohòliques està castigada pel codi Penal pel fet que la taxa d’alcohol en aire espirat superi els 0,60 mil·ligrams per litre (equivalent a 1,2 grams per litre en sang), s’hagi produït o no un accident. Al tractar-se d’un delicte castigat pel codi Penal, el conductor es veu sotmès a un judici ràpid o ordinari i ha d’estar defensat obligatòriament per un advocat.

Aquest delicte pot concórrer amb la comissió d’altres infraccions si el conductor es veu implicat en un accident de circulació, tals com lesions, homicidi involuntari, etc., així com amb la responsabilitat civil que, si escau, pugui derivar-se.

Sayols Advocats · Gran Via Jaume I, 18 1r - 17001 Girona Tel.: 972 200 225 sayols@sayolsadvocats.com Aviso legal Política de cookies
Danzai Software