Accidents de trànsit

i responsabilitat civil

S

ayols Advocats està dirigit per PERE SAYOLS TORDERA, advocat especialitzat en accidents de trànsit i responsabilitat civil des de l’any 1999, membre de l’associació espanyola d’advocats de responsabilitat civil i títol d’especialització per la Universitat de Girona en el nou sistema de valoració dels danys corporals en vigor des de l’1 de gener del 2016. És un despatx independent que no treballa per cap companyia d’assegurances, fet que li dóna total autonomia per a la defensa dels particulars.

El nostre objectiu és oferir un servei a tots els ciutadans a través del consell i la defensa dels seus drets i interessos front les companyies d’assegurances. La filosofia aplicada al nostre treball diari és l’atenció personalitzada i la màxima serietat en la defensa i assessorament dels nostres clients davant els diversos òrgans jurisdiccionals.

Actualment, col·laborem amb la cursa de muntanya de Girona i amb la cursa de mountainbike challenge MTB de Girona ambdues organitzades per Klassmark. Més informació.