Accidents de la circulation

et responsabilité civile

972 200 225

Pere Sayols

Llicenciat en dret per la Universitat de Girona 1997


Col.legiat a l’ Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona l’any 1997.

Especialitzat en Accidents i Responsabilitat Civil des de l’any 1999.

Membre Associació Espanyola d’Advocats de Responsabilitat Civil i l’Assegurança

Assistència a diversos Congressos de Responsabilitat Civil

Assistència a diversos congressos de Medicina Forense

Francès i Anglès
Gemma Massanas

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona 1997

Col.legiada a l’ Il.lustre Col.legi d’Advocats de Girona l’any 2007

Postgrau d’Especialista de Dret del Treball i Seguretat Social per la UdG

Especialitzada en Accidents i Responsabilitat Civil.

Especialitzada en Reclamacions de Responsabilitat Patrimonial
contra l’Administració.

Notre cabinet est situé à Gérone au Gran Via de Jaume I, numéro 18, au premier étage. Pour plus d’informations, accédez à la page de contact.
 

 

Sayols Advocats · Gran Via Jaume I, 18 1r - 17001 Girona Tel.: 972 200 225 sayols@sayolsadvocats.com Aviso legal Política de cookies
Danzai Software